O meditaci a džapě

Matka Meera říká, že každý den je dobré meditovat a provádět džapu, což je opakování Božího jména. Meditačních technik existuje velké množství a některé mohou být složité, většina mistrů však radí prosté opakování Božího jména. Matka je orientována prakticky a doporučuje neustálé připomínání si Boha a džapu jako jednu z nejefektivnějších metod. Provádění džapy vytváří vlastní vibraci, která nás obklopuje a chrání a prostupuje celou naší bytostí. Je důležité, aby vás zvolené Boží jméno inspirovalo a obracelo od světského k Božství v nás.

Džapu je jednoduché začlenit do naší duchovní praxe, i když nemáme čas na formální meditaci. Může být snadno praktikována v tichosti kdekoliv a kdykoliv. Při všech našich každodenních činnostech nám přináší okamžitý pocit klidu a štěstí. Při provádění džapy bychom se neměli o nic snažit, ani chtít dosáhnout něčeho konkrétního, jen být upřímní a mít lásku k Bohu. (Matka Meera Odpovědi I a II.)

Přehnaná meditační praxe může často posílit pýchu a ego místo jejich zmenšení. Cesta do srdce k nejhlubšímu Já vede skrze pokoru a upřímnou oddanost. Jako Pán Krišna říká v Bhagavadgítě: „Jako zbožný dar přijímám i list, květ, plod či vodu od každého, kdo Mi je s oddaností a láskou obětuje.“ (Překlad R. Janíček, 9/26)

Když vnitřně rostete, ego se zmenšuje. Meditace, džapa a modlitba ego oslabují.