Podrobné pokyny k průběhu daršanu si můžete přečíst a stáhnout zde. Daršan probíhá v naprostém tichu. Držte se proto těchto pravidel:

Základní pokyny

Vypněte své mobilní telefony, nefoťte a nepořizujte žádné videozáznamy!

✴ V daršanové místnosti nemluvte a ani nešeptejte.

✴ V předních řadách neseďte se zkříženýma nohama a v daršanové místnosti nestůjte.

Příchod a odchod

✴ Po příchodu si zujte boty a společně s ostatními věcmi je uložte na zem pod svou židli. Po celou dobu daršanu sedíte na židli.

✴ Doporučujeme zůstat až do konce daršanu, kdy s námi Matka sedí několik minut v hlubokém tichu. Je to jedinečná zkušenost.

✴ V tichosti je dobré zůstat i po skončení daršanu.

✴ Pokud potřebujete odejít dříve, informujte nás při vstupu do daršanové místnosti a odcházejte co nejtišeji.

Průběh daršanu

✴ Postupně je každá řada organizátory vyzvána, aby se zařadila do střední uličky vedoucí k pódiu.

✴ Při čekání v uličce mějte otevřené oči a plynule se posouvejte vpřed.

✴ Až se uvolní na podiu místo v krátké řadě, kterou tvoří vždy tři lidé, postoupí sem ten, který je první ve střední uličce.

Vlastní daršan

✴ Když se uvolní místo před Matkou a jste již na řadě, posuňte se před ní a skloňte hlavu tak, aby na vás Matka snadno dosáhla.

✴ Jakmile se Matka přestane dotýkat vaší hlavy, vzhlédněte nahoru a dívejte se jí do očí dokud je nesklopí. Tímto je daršan ukončen.

✴ Neprodleně vstaňte a nejkratší cestou se vraťte na své místo.

✴ Pokud vám klečení nebo sezení na zemi dělá problémy, můžete během daršanu sedět na židli. Je to ale třeba oznámit organizátorům předem. V takovém případě nemusíte čekat ve střední uličce, jděte přímo k podiu a potřebujete-li, zůstaňte stát i v krátké řadě na podiu.

Daršan Matky Meery ve zkratce
Pokyny k daršanu Matky Meery


                      Ke stažení zde                                                       Ke stažení zde

Otázka: Co může člověk dělat, když je jeho mysl plná negativních myšlenek, které neberou konce? MM: Nikdy se nezapomínejte modlit k Bohu a negativní myšlenky ustanou.